Vi bygger långsiktiga relationer och förtroende med våra kunder

Välkommen till Åke Sjöström AB, vi är ett etablerat och välskött aktiebolag som jobbar med långsiktiga kundrelationer. Vi tillhandahåller maskin och transporttjänster dygnet runt årets alla dagar.

Hitta till oss

Välkommen till Åke Sjöström AB ett tjänsteföretag inom massaindustrin

Vi bygger långsiktiga relationer och förtroende med våra kunder

Välkommen till Åke Sjöström AB, vi är ett etablerat och välskött aktiebolag som jobbar med långsiktiga kundrelationer. Vi tillhandahåller maskin och transporttjänster dygnet runt årets alla dagar.

Hitta till oss

Interna transporter och lyft

Löpande underhåll och produktion

Produktion

Hantering av flis/Bark samt övriga restprodukter året runt.

Renhållning och fartygsassistans

Sopning året runt och snöröjning och sandning på vintern

Projekt

Ombyggnationer och markarbeten i varierande storlek

Vi siktar alltid på

Helhetslösningar med fokus på stora kunder

Åke Sjöström AB är ett tjänsteföretag med ca 35 anställda med en omfattande maskinpark. Vi håller till på Metsä Boards industriområde och är inblandade i allt från rutinjobb som produktionen och underhåll till olika projekt som t ex byggnationer. Med våra stora resurser har vi möjlighet att hjälpa våra kunder att hitta de bästa lösningarna när det gäller entreprenad och underhåll.