DET HÄR ÄR ÅKE SJÖSTRÖM AB

Maskin- och transporttjänster

Maskin- och transporttjänster

Hitta till oss

År 1978 startade
Åke Sjöström AB

Allt började 1978 när Åke Sjöström startade sin maskinentreprenad.
Enmansföretaget som sedan vuxit till bolaget Åke Sjöström AB. Idag driver Åke tillsammans med sonen Jonas ett framgångsrikt företag med 35 anställda och en imponerande maskinpark.

Fabriksområdet i Husum har sedan länge varit hemmaplan för företaget. Här ligger även de två företag som är våra huvudkunder Metsä Board och Husum Pulp. Tillsammans med dem har vår verksamhet vuxit stadigt under många år.
Uppdragen har blivit större och projekten fler, så det krävs både mycket folk och maskiner.

På fabriksområdet är vi inblandade i produktionen och det underhåll och de byggnadsprojekt som Skanska utför. Det innebär att vår verksamhet är igång dygnet runt.

2019 startade vi upp Dombäcks Återvinning AB som är en egen verksamhetsgren, med en nybyggt presshall för branschunika avfall. Här är vår största kund Remondis, en av de ledande aktörerna i återvinningsmarknaden.

Helhetslösningar med fokus på våra kunder

Maskinparken består av hjullastare, grävmaskiner, dumprar, teleskoplastare, sopmaskiner, materialhanterare och mobilkran.

Telefon 070-627 98 21

Mobilkran

Snöskottning