VÅRA TJÄNSTER

Tjänsteföretag åt massaindustrin

Tjänsteföretag åt massaindustrin

Hitta till oss

Renhållning & Fartygsassistans

Sopning årets alla dagar av fabrikens produktionsytor inomhus
Daglig sopning utomhus April – November   |   Fast och lossläggning
av fartyg nätter och helger   |   Snöröjning och sandning av fabriksområdet vintertid

Projekt

Ständigt pågående ny och ombyggnationer/markarbeten i varierande storlek.
Där används Grävmaskiner,
olika Hjullastare och Teleskoplastare.

Interna transporter och lyft

Maskintjänster rör fabrikens löpande underhåll och produktion. Året runt uppdrag med maskintypen: Hjullastare
Teleskoplastare   |   Dragbil   |   Mobilkran

Produktion

Större Hjullastare för hantering av Flis/Bark/Spån året om. Dagtid för produktion samt kvällar och helger för båtlaster. Special byggda Lastväxlardumprar som hanterar restprodukter dygnet runt

Organisationen

Så här ser fördelningen ut på våra tjänster

Interna Transport och Lyfttjänster 26%
Produktion 24%
Projekt 24%
Renhållning och Fartygsassistans 20%
Virkeshantering 6%

Vi jobbar med långsiktiga samarbeten

Metsä Board, Husum Pulp och Skanska är våra största kunder

Vi jobbar med långsiktiga samarbeten

Metsä Board, Husum Pulp och Skanska
är våra största kunder